Condicions de compra

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l'ús del web www.elrourevell.com (en endavant, "el Web") de la qual VENTÓS ESPAIS RÚSTICS, SL [en endavant, el PROPIETARI] és titular. EL ROURE VELL té VENTÓS ESPAIS RÚSTICS, SL com a denominació social, amb CIF B-17861709 i adreça Carretera de Roses, polígon 6, parcel·la 4 – 17486 Castelló d'Empúries (Girona). La utilització per part del client dels serveis de la botiga online pressuposa, en tot cas, l'adhesió a les Condicions Generals de Compra en la versió publicada en el moment de l'ordre de la compra. Per això, és convenient que el client llegeixi aquestes Condicions Generals abans de procedir a realitzar una compra.

1. ÀMBIT DEL CONTRACTE.

Les presents Condicions Generals de Compra s'apliquen a la venda de tots els articles de VENTÓS ESPAIS RÚSTICS, SL a través de la seva pàgina web en els següents països – Espanya.

VENTÓS ESPAIS RÚSTICS, SL informa que el seu lloc web es dirigeix exclusivament a un públic major de 18 anys i es reserva el dret de cancel·lar el compte d'accés d'un client si es detecten actes fraudulents, especulatius o de mala fe en la utilització d'aquest servei.

2. LÍMIT DE COMPRA.

Per raons de seguretat, no es poden realitzar compres superiors a 10.000 € ni amb més de 50 articles per comanda.

3. PREU.

Els preus aplicables són els indicats a la pàgina web en la data de la comanda. Els preus apareixen detallats a cada article i inclouen l'I.V.A. (Impost sobre el Valor Afegit), segons correspongui. L'import de les despeses d'enviament s'indicarà al client en 1-2 dies laborables després de la compra.

4. PAGAMENT.

El pagament es realitzarà a la finalització del procés de compra i serà condició indispensable per a la seva formalització. En cap cas es podrà realitzar el pagament amb posterioritat. No s'admet el pagament mitjançant procediments diferits tals com enviament contra reemborsament, transferència o pagament en botiga en el moment de recollida de la comanda. Mitjans de pagament admesos: les compres es poden pagar amb targeta de crèdit Visa®, Mastercard®, així com targeta de dèbit 4B o 4B Maestro, Sistema Stripe i Sistema PayPal. En qualsevol cas, l'elecció del mitjà de pagament es realitza durant el procés de compra a la pantalla corresponent i en tots els mètodes de pagament està aplicada la seguretat d'introducció de dades segures SSL.

El responsable de la transacció i de la introducció de les dades és el pagador o titular de la targeta.

El client ha de notificar a VENTÓS ESPAIS RÚSTICS, SL qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant mail o via telefònica, en el menor termini possible perquè pugui realitzar les gestions oportunes. Els proveïdors o emissors de mitjans de pagament poden adoptar mesures antifrau que comportin el rebuig de cert tipus d'operacions. VENTÓS ESPAIS RÚSTICS, SL no és responsable de l'aplicació d'aquest tipus de política de seguretat.

El transport no és inclòs en el preu i variarà segons la mida i pes de l'adquisició. L'import de les despeses d'enviament s'indicarà al client en 1-2 dies laborables després de la compra.

5. LLIURAMENT.

El termini de lliurament serà de com a màxim de 30 dies naturals a partir de la realització de la compra. El lliurament de les comandes es realitzarà a l'adreça que indiqui el client, atenent les següents característiques:

  • No es realitzen comandes a Ceuta i Melilla, Illes Balears i Illes Canàries. Només a la Península.

L'adreça indicada pel client podrà ser un domicili particular, un lloc de feina o qualsevol altra adreça que s'indiqui. No és necessari que l'adreça de facturació i l'adreça de l'enviament coincideixin. El nostre proveïdor de transport enviarà un mail o SMS (si has proporcionat un mòbil de contacte a la teva comanda) indicant el dia en què es realitzarà el lliurament i possibilitant el canvi de data d'entrega. El mateix dia en què estigui previst el lliurament, el nostre proveïdor de transport enviarà un mail o SMS (si has proporcionat un mòbil de contacte a la teva comanda) informant de la franja horària aproximada d'entrega.

** Incidències en el lliurament: en cas de no poder realitzar el lliurament per absència del destinatari, l'agència de transport deixarà una nota indicativa i intentarà contactar per telèfon amb el destinatari. Després de dos intents frustrats, el client haurà de contactar amb l'agència de transport per procedir amb el lliurament.

6. CANVIS, DEVOLUCIONS I DESISTIMENT.

Hi ha diversos procediments per a la realització de canvis, devolucions i desistiments. A continuació, descriurem les característiques de cadascun d'ells, així com les seves despeses i condicions.

  1. Canvi: es considera canvi la substitució pel mateix producte en un altre color i/o talla.
  2. Devolució: en cas de tara o defecte.
  3. Desistiment: per decisió del client.

Tots els productes que hagin de ser canviats o retornats han d'anar degudament embolicats.

En cas de desistiment, només serà responsable vostè de la disminució de valor dels béns resultants d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

6.1 CONDICIONS, REEMBORSAMENT I PROCEDIMENT.

Condicions (Canvis i desistiment): disposes de 14 dies naturals des de la recepció del producte/s per desistir del contracte sense necessitat de justificació. No realitzem canvis com a tal, per la qual cosa hauràs de realitzar la devolució i fer una comanda nova amb el nou producte.

Condicions (Devolucions): VENTÓS ESPAIS RÚSTICS, SL respondrà de les faltes de conformitat que es manifestin en el termini establert en la normativa legal.

Reemborsament: VENTÓS ESPAIS RÚSTICS, SL reemborsarà, en el seu cas, l'import corresponent sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat de la devolució. La devolució es realitzarà pel mateix mitjà de pagament amb el qual es va abonar. No obstant, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, i fins que hagis presentat una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer.

7. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES.

Si es produeixen incidències quant al seu subministrament o si no queden productes en estoc, el client serà informat immediatament i es procedirà al reemborsament de l'import del producte o producte sense estoc. VENTÓS ESPAIS RÚSTICS, SL reemborsarà l'import corresponent sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals. El reemborsament es realitzarà pel mateix mètode de pagament amb el qual es va abonar. Les dades de disponibilitat d'estoc a la botiga física que es reflecteixen a la nostra pàgina web són orientatius i poden variar.

8. GARANTIA DELS PRODUCTES ADQUIRITS.

La garantia oferta és la que s'estableix en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

9. ATENCIÓ AL CLIENT.

Per a qualsevol dubte, suggeriment, consulta o reclamació sobre la botiga online, pots adreçar-te al Servei d'Atenció al Client, per qualsevol dels següents mitjans:

  • Telèfon: +34 685 488 810
  • Correu electrònic: comercial@elrourevell.com
  • Direcció postal a la següent adreça: VENTÓS ESPAIS RÚSTICS, SL, adreça Carretera de Roses, polígon 6, parcel·la 4 – 17486 Castelló d'Empúries (Girona).

A més, disposem de Fulls de Reclamació oficials a disposició dels consumidors i usuaris, que podran ser presentades a la direcció postal i correu electrònic indicats a dalt. Pots sol·licitar-los trucant al telèfon +34 685 488 810.

El Servei d'Atenció al Client de VENTÓS ESPAIS RÚSTICS, SL atendrà i donarà resposta a la teva reclamació amb la major brevetat possible, i en tot cas en el termini màxim d'un mes. En cas que la teva sol·licitud no sigui resolta satisfactòriament, podràs adreçar-te a la jurisdicció ordinària o tramitar la teva reclamació a través del lloc web http://ec.europa.eu/odr, que proporcionarà de manera gratuïta un punt únic d'accés per a la resolució extrajudicial.

10. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA.

VENTÓS ESPAIS RÚSTICS, SL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals de Compra. Cap modificació afectarà les comandes que ja estiguin en curs.

11. FORÇA MAJOR.

El compliment per VENTÓS ESPAIS RÚSTICS, SL de la totalitat o de part de les seves obligacions serà suspesa en cas que sobrevingui un cas fortuït o de força major que impedeixi o retardi el compliment. Seran considerats com a tals, en particular, sense que aquesta llista sigui limitativa: la guerra, els motins, la insurrecció, els disturbis socials, les vagues de qualsevol natura i els problemes de subministrament no imputables a VENTÓS ESPAIS RÚSTICS, SL. VENTÓS ESPAIS RÚSTICS, SL informarà al client de tal cas fortuït o de força major dins dels set dies posteriors al succés. En el cas que l'abans dita suspensió es prolongui més enllà d'un termini de quinze dies, el client tindrà aleshores la possibilitat de rescindir la comanda en curs i llavors es procedirà al seu reemborsament en les condicions previstes en el punt 6 de les presents Condicions Generals de Compra.

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Les presents Condicions Generals de Compra estan sotmeses a la legislació espanyola. Sense perjudici de l'anterior, el consumidor no resident a Espanya també gaudeix de la protecció que li garanteixen les disposicions imperatives del dret del país on tingui la seva residència habitual. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del client.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia